Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Fysicon B.V. (hierna: Fysicon). Door het bezoeken van www.fysicon.nl gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden (hierna: de Voorwaarden). De Voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van onze Site, evenals op alle op onze Site verstrekte informatie en andere inhoud.

Toegang tot onze Site
Toegang tot onze Site wordt op tijdelijke basis toegestaan en we behouden ons het recht voor om de service die we aanbieden op de Site of de producten die daar getoond worden (inclusief relevante details en prijzen) zonder berichtgeving terug te trekken of aan te passen. We zullen niet aansprakelijk zijn als, voor wat voor reden dan ook, onze Site niet bereikbaar is op elk moment of gedurende elke periode.

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde onderdelen van onze Site, of onze gehele Site, beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. Als u een gebruikers ID, wachtwoord of elk ander deel van informatie kiest of u dit krijgt aangereikt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen en mag u deze niet onthullen aan derden. We zijn gerechtigd om te allen tijden elke gebruikers ID of wachtwoord uit te schakelen, hetzij gekozen door u of toegewezen door ons, als u naar onze mening niet in staat bent geweest om te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het treffen van regelingen die noodzakelijk zijn voor u om toegang tot de Site te verkrijgen. U bent tevens verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat mensen die toegang tot onze Site hebben via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze voorwaarden en dat zij voldoen aan deze voorwaarden.

Cookies
Fysicon maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc (Google). Google Analytics gebruikt cookies. De door de cookie aangemaakte informatie (geen naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over het gebruik van deze website (inclusief IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, advertenties weer te geven over goederen en services waarin wellicht interesse is (afmelden), om reports over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval het IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen.

Intellectuele eigendomsrechten
Wij zijn eigenaar en licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Site en al het materiaal dat daarop gepubliceerd is. De werken worden door auteursrechtwetten en verdragen in de hele wereld beschermd. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. U mag een kopie afdrukken en u mag onderdelen downloaden van alle pagina(‘s) van onze Site voor persoonlijk gebruik. U mag het papier of de fotokopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of anderszins hebt gedownload niet aanpassen en u mag geen illustraties, foto’s, video of audio opvolgingen of aparte afbeeldingen gebruiken apart van de tekst die het vergezelt. Onze status als auteurs van het materiaal op onze Site dient altijd te worden erkend. U mag geen enkel deel van het materiaal op onze Site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te bemachtigen om iets dergelijks te doen.

Onze aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om de inhoud van onze Site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op onze Site aangeboden producten en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en/of diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling vanuit Fysicon.
In het bijzonder zijn alle prijzen en productinformatie onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Er komt geen overeenkomst tot stand op basis van dergelijke fouten.

Privacy
We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacy beleid. Door onze Site te gebruiken gaat u akkoord met de verwerking van uw informatie en garandeert u dat alle informatie die u hebt aangeleverd juist is. Graag verwijzen wij u naar onze privacyverklaring om kennis te nemen van de inhoud daarvan.

Virussen, hacken en andere overtredingen
U mag onze Site niet misbruiken of doelbewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bommen of ander materiaal daarop introduceren dat boosaardig of technologisch schadelijk is. U mag geen poging doen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze Site, de server waarop onze Site is opgeslagen of elke andere server, computer of database die verbonden is met onze Site. U mag onze Site niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval.
Een dergelijke overtreding zullen we rapporteren aan de relevante gerechtelijke autoriteiten en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan ze te openbaren. In het geval van een dergelijke overtreding zal uw recht om onze Site te gebruiken onmiddellijk stoppen.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service aanval, virussen, ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computer programma's, data of ander materiaal in uw eigendom kan infecteren door uw gebruik aan onze Site of doordat u materiaal dat daarop geplaatst is, of op enige website die daarmee verbonden is, downloadt.

Linken naar onze Site
U mag linken naar onze homepagina, mits u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en die onze reputatie niet beschadigt of daar voordeel van behaalt, maar u mag geen link op een dergelijke manier plaatsen dat dit een vorm van samenwerking, goedkeuring of endossement vanaf onze zijde suggereert die niet bestaat. U mag geen link vanaf een website plaatsen die niet in uw eigendom is.
Onze Site mag niet worden geframed op een andere Site en u mag geen link naar elk ander deel van onze Site plaatsen, anders dan de homepagina. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor een link zonder berichtgeving terug te trekken. De website waar vandaan u linkt moet voldoen aan alle voorwaarden en maatstaven als uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.

Als u het materiaal op onze Site wilt gebruiken voor andere doelen dan hierboven uiteengezet, kunt u uw aanvragen sturen naar Fysicon B.V., hoogheuvelstraat 114 5349 BA Oss t.a.v. Afdeling juridische zaken.

Handelsmerken
“Fysicon”, “EVOCS”, “QMAPP”, “DataLinQ”, “INSYNQ” en “FlexPAXS” zijn geregistreerde handelsmerken van Fysicon B.V. U mag onze handelsmerken niet gebruiken zonder voorafgaande toestemming.

Overig
We mogen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijden herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om notie te nemen van veranderingen die we hebben doorgevoerd, dit omdat ze namelijk bindend zijn tegenover u. Sommige voorzieningen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen kunnen tevens vervangen worden door voorzieningen of berichten die elders op de Site zijn gepubliceerd.

Opmerkingen of vragen
Indien u opmerkingen of vragen hebt over deze voorwaarden, de website en/of Fysicon, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Hartelijk dank voor het bezoeken van onze Site.

Social media

Evenementen

CAG Symposium
Diagnostische Coronair Angiografie
13 april
Maaspoort, Venlo
www.cag-venlo.nl

Meer evenementen